'Anticiperen en niet improviseren met opvang tijdens koudegolf'

Els Rochette vraagt wanneer noodplan opvang daklozen in werking werd gesteld

Vandaag zorgt de koude voor uitzonderlijke omstandigheden. De vriesnachten zijn levensgevaarlijk voor daklozen die op straat slapen, dus snel schakelen is een must. Een week op voorhand werd de koudegolf aangekondigd. Toch duurde het tot afgelopen maandag voordat er een crisisoverleg kwam, in reactie op de signalen dat dak- en thuislozen werden geweigerd bij gebrek aan opvangplaatsen. Els Rochette ondervroeg vandaag Brussels minister Maron over wanneer hij het noodplan in actie stelde en hoe het mis kon lopen met de noodopvang in deze strenge winterweek.

Els Rochette (one.brussels):

"Gisteren hoorde ik van vrijwilligers dat een jongeman uit Eritrea met spoed werd gehospitaliseerd. Mogelijk moeten zijn voeten worden geamputeerd. Zonder de honderden vrijwilligers op het terrein zouden er vandaag al doden gevallen zijn. Waarom lijkt onze minister de ernst van de zaak niet te beseffen?"

De eerste lockdown toonde aan dat we bij een volgende gezondheidscrisis nog sneller voldoende extra opvang moeten kunnen creëren in hotels, jeugdherbergen en leegstaande panden. 

Brussels Parlementslid Els Rochette (one.brussels) :

“We kennen één van de koudste weken van de voorbije jaren en het is schokkend om vast te stellen dat niet alle mensen die dat wensen toegang hebben tot een veilige opvangplek. Honderden Brusselaars moeten dagelijks op zoek naar een plek om te schuilen van dit weer. Het is haast onmenselijk als we weten dat onze hoofdstad verschillende leegstaande gebouwen heeft die tijdelijk ingezet zouden kunnen worden op dit moment. Elke winter last-minute nieuwe plaatsen zoeken is een zware belasting voor alle betrokkenen. We hebben permanente oplossingen nodig en meer zekerheid over voldoende noodopvangplekken.”

Straathoekwerkers verdelen ondertussen warme dekens, maar dit is geen vervanging voor een opvangplaats. Ook solidaire burgers dragen bij door geld in te zamelen om daklozen een hotelkamer te betalen.

Els Rochette (one.brussels): 

"Vooral de timing van de acties van minister Maron hebben me verwonderd. De reactiesnelheid moet beter. Hoe kan het dat spoedoverleg met de sector pas op maandag plaatsvond, na een bitterkoud weekeinde? Er een persconferentie op dinsdag is over het openhouden van de NMBS stations. De Brusselse MIVB nog ´ging nadenken´ wat ze konden doen. En er vandaag, op vrijdag, extra plaatsen tegen koudegolf  worden aangekondigd door de regering. Terwijl weerbericht vanaf midden vorige week al een extreme koudegolf voorspelde. Waarom is er vorige week geen koudegolfnoodplan in werking getreden? Laat minister Maron nu vast zo'n noodplan opstellen, zodat we de volgende keer anticiperen in plaats van improviseren."

Uiteraard moet minister Maron, nadat de sneeuw gesmolten is, werk maken van structurele oplossingen.

Over one.brussels